Museum Van Loon

Tickets

Aan de Surinaamse grachten

Van Loon & Suriname (1728-1863)

Publieksactiviteiten | Nieuwe Koers | Samen verhalen vertellen


Dit najaar:
Aan de Surinaamse grachten in Museum Van Loon

Openhartige tentoonstelling geeft gedeelde geschiedenis een gezicht

 

Dit najaar brengt Museum Van Loon de tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten – Van Loon & Suriname (1728-1863). In deze tentoonstelling belicht Museum Van Loon voor het eerst de betrokkenheid van de familie Van Loon in de 18e en 19e eeuw met de WIC en Suriname. De tentoonstelling toont de werking van de Amsterdams-Surinaamse plantage-economie aan de hand van een achttal historische personages, welke verschillende posities hadden binnen dit spectrum. De personages zijn met elkaar verbonden: een bevriende gouverneur in Elmina, slaafgemaakten op plantages waarin de familie beleggingen had, of Van Loons zelf in de rol van investeerder. Nazaten van deze historische figuren reflecteren in de tentoonstelling op hun en elkaars (familie-)verleden en geven de geschiedenis letterlijk een stem en gezicht in het hier en nu.

 

De tentoonstelling wordt mede-gecureerd door Marian Duff (o.a. MAFB en OSCAM) en wordt samengesteld in samenwerking met Imagine IC. Geïntegreerd in de tentoonstelling vindt fashion fest plaats, het modeprogramma van MAFB waarbij een volgende generatie modeprofessionals de tentoonstellingsverhalen omzet in nieuwe creaties. Aan de Surinaamse grachten opent tegelijk met De Grote Suriname-tentoonstelling (De Nieuwe Kerk) op 5 oktober 2019 en loopt tot en met 13 januari 2020.

 

Jan van Loon (1677-1763) was vanaf 1728 bewindhebber bij de WIC en later ook directeur bij de Sociëteit van Suriname. Zijn nageslacht zette zijn bestuurlijke rol in de loop van de 18e en 19e eeuw om in die van investeerder in plantages. Tot 1863, het jaar waarin slavernij juridisch werd afgeschaft, waren er Van Loons actief in de plantage-economie. Directeur Gijs Schunselaar: ‘Wij willen dit verhaal brengen, en we willen het nú brengen. Het verloop van de geschiedenis ligt niet meer in onze handen; hoe we met deze geschiedenis omgaan wél. Museum Van Loon wil een plek zijn waar ruimte is voor alle verhalen, ook de ongemakkelijke.’ De titel Aan de Surinaamse grachten geeft uitdrukking aan de twee ‘werelden’ van waaruit de tentoonstelling vertrekt. Aan de ene kant het comfortabele leven aan de Amsterdamse grachten. Aan de andere kant de zware en onvrije arbeid in Suriname, op de plantages langs handgegraven kanalen.

 

Samen verhalen vertellen

Co-creatie door middel van dialoog is een centrale pijler binnen de aanpak van de tentoonstelling. Zo wordt in aanloop naar de tentoonstelling met Imagine IC, geworteld in de Amsterdamse Bijlmer, een serie verzamelbijeenkomsten georganiseerd waarbij met het buurtnetwerk de tentoonstelling wordt besproken; voorwerpen en verhalen die hieruit voortkomen worden onderdeel van de tentoonstelling. Museum Van Loon nodigt daarnaast iedereen uit om mee te denken: op www.museumvanloon.nl/suriname staat meer informatie over de betreffende plantages en andere gegevens. Voor wie mogelijk bruikbare ideeën heeft (voor een verhaal, een object, een nazaat), is het mailadres research@museumvanloon.nl beschikbaar.

 

Ook tijdens de tentoonstelling is er uiteraard volop ruimte voor debat en dialoog via diverse publieksactiviteiten. Zo wordt i.s.m. de Black Achievement Month (een initiatief van het NiNsee) een debat georganiseerd over de invloed van koloniale geschiedenis op de mogelijkheid voor zwarte mensen om ‘achiever’ te worden in de hedendaagse maatschappij. De tentoonstelling wordt tevens onderdeel van ‘Sharing Stories on Contested Histories’, het internationale trainingsprogramma voor erfgoedprofessionals van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Reinwardt Academie.

 

Voor het realiseren van deze tentoonstelling heeft Museum Van Loon een Raad van Advies samengesteld, bestaande uit Noraly Beyer, Lilian Gonçalves-Ho Kang You en John Leerdam.

 

Dit project is mogelijk gemaakt door:

Mondriaan Fonds | VSBfonds | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie| Prins Bernhard Cultuurfonds | P.W. Janssen’s Friesche Stichting | Gemeente Amsterdam