Museum Van Loon

Tickets

Stichting Van Loon

Missie en Visie

Op 21 september 1960 –op zijn verjaardag- richtte prof. jhr. dr. Maurits van Loon (1923-2006) de Stichting Van Loon op om het familie-erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. In de jaren 1990 is een tweede stichting -Stichting Van Loon II genaamd- opgericht om gebouw en collectie te scheiden. In de dagelijkse praktijk is er geen onderscheid tussen de werkzaamheden van de stichtingen die beide naar buiten treden als Stichting Van Loon dan wel Museum Van Loon.

De doelstellingen van Stichting Van Loon zijn “het houden in eigendom en de instandhouding van het grachtenhuis met ondergrond en tuin aan de Keizersgracht 672 te Amsterdam, met alles wat daartoe behoort…” en van Stichting II “het beheren en tentoonstellen van voorwerpen van kunst en wetenschap en wel in het bijzonder de voorwerpen, welke zich bevinden in het pand aan de Keizersgracht 672 te Amsterdam.” 

Feitelijk is de missie het behoud en beheer van het pand, tuin en koetshuis behorend bij Keizersgracht 672, het behouden en beheren van het historische interieur en de zorg voor de historische verzamelingen van de familie Van Loon. 
Hiernaast geldt als doelstelling de kennisname door het publiek van de geschiedenis van de familie Van Loon en hun plaats in de Amsterdamse gemeenschap en het leven in een 18e eeuws woonhuis. 

 

Stichting Van Loon

De Stichting Van Loon is gevestigd op de Keizersgracht 672 te Amsterdam en is geregistreerd in het Stichtingenregister onder nummer 41.20.1209 
Algemene bankrekening: 
Rabobank NL10RABO0134305493
BIC: RABONL2U

Al sinds 1960 heeft de Stichting Van Loon de ANBI status, geregistreerd onder RSIN nummer 0030.23.114. 

 

Bestuur van Stichting Van Loon:

Ph. C. Colomb de Daunant - ­van Loon – voorzitter 
Drs. M.H. barones van Wassenaer
Mr S.R.B. baron van der Feltz
Mr P. Keijsers - penningmeester
Drs. J. Ubbens
Het bestuur onderschrijft de Code Cultural Governance.
Het bestuur van de stichting ontvangt geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden. 

 

Stichting Van Loon is op zoek naar een nieuw bestuurslid per december 2019, bij voorkeur iemand met een juridische achtergrond cq. toegang tot juridische kennis.

Uitgebreidere informatie volgt; wilt u nu reeds meer weten, dan kunt u zich wenden tot Gijs Schunselaar (directeur) via gijsschunselaar@museumvanloon.nl.

 

 

Beleidsplan en Statuten

Het Beleidsplan van Museum Van Loon 
De statuten van de Stichting Van Loon

 

Jaaroverzichten

Een overzicht van activiteiten in 2018
Een overzicht van activiteiten in 2017
Een overzicht van activiteiten in 2016
Een overzicht van activiteiten in 2015
Een overzicht van activiteiten in 2014
Een overzicht van activiteiten in 2013 
Een overzicht van activiteiten in 2012

 

De balans en staat van baten en lasten

De balans en staat van baten en lasten over 2018
De balans en staat van baten en lasten over 2017
De balans en staat van baten en lasten over 2016
De balans en staat van baten en lasten over 2014 - 2015